องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
volume_down ประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สำหรับบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกซื้อขยะโครงการธนาคารขยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกซื้อขยะโครงการธนาคารขยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129

play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
verified_user รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
กิจกรรมเคารพธงาชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
 
play_arrow แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview512