messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีสิ่งปลูกสร้างกั้นถนนสาธารณะประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
find_in_page คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ร ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าเยี่ยม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561- 2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
โครงการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 - 2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1