messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ volume_down เชิญตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
รายงานผลการดำเนินงาประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
รายงานผลการดำเนินงาประจำปี 2565 ( รอบ 6 เดือนแรก ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
รายงานผลการดำเนินงาประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือนหลัง ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
รายงานผลการดำเนินงาประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือนแรก ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
รายงานผลการดำเนินงาน 2563 (รอบ 6 เดือน)ตาราง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
รายงานผลการดำเนินงาน 2563 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1