messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ volume_down เชิญตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านนาอวนน้อย
(นางสาวราตรี สัพโส)
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย
(นางสาวเพ็ญประภา สมสนุก)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรนิสา ชุมศรี)
ผู้ดูแลเด็ก