องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
verified_user รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [15 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [25 มกราคม 2567]
การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ [23 มกราคม 2567]
กิจกรรมเคารพธงาชาติ [15 มกราคม 2567]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 [15 มกราคม 2567]
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 [8 ธันวาคม 2566]
โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ [24 พฤศจิกายน 2566]
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [19 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมการคักแยกขยะตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566 [13 กันยายน 2566]
กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส กิจกรรมจิตอาสาทำคกิจกรรมทำความสะอาดวัด และกิจกรรมฟังธรรม เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช... [9 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 76 รายการ)