องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2563
รายละเอียด : ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้โพส : admin