messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ volume_down เชิญตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาลในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ
ผู้โพส : admin