องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ไกลเกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการบุกรุกถนนสาธารณะประโยชน์
รายละเอียด : วันที่ 21 เม.ย.65 นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร ปลัด อบต.ธาตุ นายสมหมาย หล้าคำภา ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 และนายประวิณ หล้าคำพา ส.อบต. ม.2 ได้เชิญผู้ร้อง (นางผ่องศรี เครือแสงใส นายสุทร สุพร และ นางระนอง บุญใส) และผู้ถูกร้อง(นายจำรัส สียางนอก และแม่ประยงค์ ภูคงน้ำ) เพื่อไกลเกลี่ย ณ บ้านตาลเดี่ยว ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส ผลปรากฎว่าทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมสละที่ดินฝั่งละ 2.50 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินของตนเอง เพื่ออุทิศให้กับ อบต.ธาตุ ก่อสร้างเป็นทางสาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นส่วนร่วมต่อไป
ผู้โพส : admin