องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [2 มีนาคม 2564]
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [2 มีนาคม 2564]
ตารางสรุปสถิติการเข้าใช้บริการของประชาชน ประจำปี 2563 (อ้างอิงจากสถิติการเข้าใช้บริการของประชาชน โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ)
ตารางสรุปสถิติการเข้าใช้บริการของประชาชน ประจำปี 2563 (อ้างอิงจากสถิติการเข้าใช้บริการของประชาชน โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ)
ตารางสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ (1 ภาพ)
สถิติการให้บริการ (1 ภาพ)
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)