องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
verified_user รวมกิจกรรมบทบาทหน้าที่-อบต-
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [26 มกราคม 2567]
การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ [24 มกราคม 2567]
กิจกรรมเคารพธงาชาติ [15 มกราคม 2567]
Big cleaning day รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี 5ส [27 กรกฎาคม 2566]
โครงการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รวมพลังต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 [26 มิถุนายน 2566]
โครงการ “1 คน 1 กล้า คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ สร้างชุมชนให้มีชีวิต” [8 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ ๒๕๖6 [2 มิถุนายน 2566]
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช [27 เมษายน 2566]
มอบวัคซีนพิษสุนัขบ้า [27 เมษายน 2566]
มอบถุงธารน้ำใสสภากาชาดไทย [20 เมษายน 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 40 รายการ)