messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ volume_down เชิญตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
น้ำประปาบานหนองฮางไหลๆหยุดๆบ่อยมาก แก้ไขให้ด้วยนะคะ คนตำบลธาตุ เมื่อ : 2023-04-20 16:02:05 ดู : 23 1
น้ำประปาบ้านโคกกลาง ไม่พอใช้แก้ไขให้ด้วยนะคะ ชาวบ้าน เมื่อ : 2023-04-20 16:01:56 ดู : 19 1

ทั้งหมด 2 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]