ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายประชาไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง