ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บร 1137 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง