ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 มล. สำหรับโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ประจำเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง