ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง