ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมคันเร่งรอบเดินเบาเครื่องยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๙๓๙๖ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง