ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) แบบขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง