messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
volume_down ประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และประกอบการต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 37
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สำหรับบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 61
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกซื้อขยะโครงการธนาคารขยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 48
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกซื้อขยะโครงการธนาคารขยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 108
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 153
ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 129
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศ เรื่อง ประมูลขยะในบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุเพื่อคัดแยกจำหน่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 89
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 109
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สำหรับบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 91
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 60
ประกาศ รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 114
ประกาศ อบต.ธาตุ เรื่อง ประมูลขยะในบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุเพื่อคัดแยกจำหน่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 56
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4