องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเดี่ยว บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเดี่ยว บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเดี่ยว บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเดียว บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการรื้อย้ายหอถังประปาพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการรื้อย้ายหอถังประปาพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองฮางน้อย หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านโนนคอม หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรีไคลใหม่ หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 311 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16