องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 วัตต์ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 วัตต์ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 18
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 18
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้าง่ลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 22
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง แบบมีผนังกั้นน้ำด้านหน้า บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนคอม หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กาภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 17
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบคูคลองหนองตากวย บ้านหนองตากวย หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 385 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20