องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 17
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ 16
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาอวนน้อย หมู๋ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - สามแยกบ้านโนนแต้หินเหิบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e -b poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง แบบมีผนังกั้นน้ำด้านหน้า บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว แบบมีผนังกั้นน้ำด้านหน้า บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง มีผนังกั้นน้ำด้านหน้า บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - สามแยกบ้านโนนแต้หินเหิบ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - สามแยกบ้านโนนแต้หินเหิบ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จั
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ร่างทีโออาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - สามแยกบ้านโนนแต้หินเหิบ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนค poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - สามแยกบ้านโนนนแต้หินเหิบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ราคากลางโครงการขุดลอกหนองตากวย บ้านหนองตากวย หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 22
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนคอม หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
1 - 20 (ทั้งหมด 345 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18