องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ใส่ code:

 0 รายการที่ดำเนินการแล้ว