messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางนิฤบล รูปเรี่ยม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0893942944
(นางสาวอัจฉราภรณ์ โคตมงคล)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0844189382