messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
(นายสมภพ เคนทวาย)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818712631
ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร : -
(นายสมคิด รูปเรี่ยม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0883047434
(นายอานุภาพ เสาวเนียม)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 0853267549
นายยุวชาติ ยงบรรทม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 042-707652
นายพัฒน์พงษ์ ไปนาน
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทร : 042-707652