messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านวังใหม่
(นางนาท ไชยรบ)
ครู คศ.2
(นางสายรุ่ง อุ่นวิเศษ)
ครู คศ.2
(นายอนุพงษ์ แสนพันนา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก