messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ volume_down เชิญตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านธาตุใหม่พัฒนา
(นางปัญจ๋า นามิ่งขวัญ)
ครู คศ.2
โทร : 0860279429
(นางสาวสุวรรณ ปัตภี)
ครู คศ.2
โทร : 0854579076
(นางสาวสุกัญญา ธิคะพันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก